Je mag je donatie rechtstreeks per bank overmaken naar NL20RABO152965300 tnv Y. Snippe in Sleen.